Code rood voorlopig van kracht tot aan krokusvakantie

Samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen heeft onderwijsminister Ben Weyts recent beslist dat de huidige coronamaatregelen voorlopig van kracht blijven tot aan de krokusvakantie.

Dat impliceert dat pandemiefase rood blijft gelden voor het hele centrum. Concreet betekent dit dat maximaal 25% van de capaciteit op weekbasis kan worden toegelaten met bijkomend een maximum van 10 cursisten per klasgroep, terwijl er tegelijkertijd prioriteit moet worden gegeven aan opleidingen die niet via afstandsonderwijs kunnen, zoals bij voorbeeld de praktijkopleidingen.

De substantiële wijzigingen die we na de herfstvakantie in onze lesplanningen hebben moeten doorvoeren blijven dus minstens tot aan de krokusvakantie van kracht, waardoor bepaalde opleidingen tijdelijk volledig op afstandsonderwijs zijn aangewezen, zowel voor bestaande modules als nieuwe modules die starten tijdens het tweede semester.

(Nieuwe) cursisten die in het tweede semester starten met een nieuwe module zullen hierover verder worden geïnformeerd via de docent en/of een secretariaatsmedewerker. Intussen is er op de specifieke webpagina https://hetcvo.be//de-online-lessen/ alvast meer informatie terug te vinden over de aanpak van de afstandslessen.

We beseffen dat dit ver afwijkt van de gebruikelijke situatie en hebben alle begrip voor jullie bezorgdheden hieromtrent. Wij blijven in elk geval alles doen wat we kunnen om jullie in de meest haalbare en veilige omstandigheden zo kwaliteitsvol mogelijk te blijven bedienen.

Met vriendelijke groeten

Bart Tsiobbel

Belangrijk! Ben je risicopatiënt? Consulteer je behandelende arts vooraleer je na de herftstvakantie opnieuw naar de les komt.

Ben je een cursist die tot een risicogroep behoort, dan moet je eerst advies inwinnen bij je behandelende arts om na te gaan of je kan deelnemen aan fysieke lessen in het centrum en/of de stages. Je moet ons geen doktersattest bezorgen, maar door het verder volgen van de lessen tijdens fase oranje gaat het centrum er van uit dat het advies van de behandelende arts effectief werd ingewonnen en dat de toestemming werd verleend om de lessen verder te volgen.

Wie behoort tot de risicogroep?

 • Personen ouder dan 65 jaar (deze groep is in aantal het sterkst vertegenwoordigd bij de personen gehospitaliseerd met ernstige COVID-infectie)
 • Volwassenen met ernstige obesitas
 • Volwassenen met type 2 diabetes gecombineerd met overgewicht en/of hoge bloeddruk en/of hart- en vaataandoeningen en/of nieraandoeningen
 • Volwassenen met ernstige chronische hart- en vaat-, long- of nieraandoeningen
 • Volwassenen met gedaalde immuniteit en/of kanker (onder behandeling)
 • Personen met familieleden die verhoogd risico hebben
  • Ouders en broers/zussen en mensen die onder hetzelfde dak van risicopatiënt leven mogen gaan werken/ naar school gaan, uiteraard met blijvende aandacht voor hygiënische maatregelen (zo weinig mogelijk contacten, contacten op veilige afstand, gebruik van handhygiëne en masker waar nodig).
  • Van zodra iemand van het gezin ziektesymptomen vertoont, moet een arts gecontacteerd worden en moeten de Sciensano isolatierichtijnen gevolgd worden

Voortdurende aandacht voor de gezondheids- en veiligheidsmaatregelen

De gekende maatregelen blijven uiteraard en meer dan ooit voor iedereen van kracht:

 • Mondmaskers worden altijd en overal gedragen;
 • Handhygiëne wordt toegepast bij het betreden en het verlaten van het gebouw, voor, tijdens en na de les;
 • Lokalen worden maximaal verlucht en geventileerd;
 • Er wordt gewerkt met vaste plaatsen in de klas;
 • Social distancing wordt maximaal toegepast;
 • Pauzeren gebeurt in de klas of in de open lucht.
>> meer nieuws
Bijleren in een professionele, aangename sfeer én met een persoonlijke aanpak.
P. Maes
De cursus van je leven vind je in hét CVO!
B. Tsiobbel
Gepassioneerde leerkrachten, praktijkgerichte cursussen.
G. Verstraete
Share
Share