Derde oproep kandidaten schoolraad

Binnenkort wordt de schoolraad van "Hét CVO Pro", het fusiecentrum van hét CVO De Vlaamse Ardennen en CVO PRO Aalst samengesteld voor een periode van twee jaar.

De schoolraad is samengesteld uit drie leden verkozen door en uit de meerderjarige cursisten, drie leden verkozen door en uit de personeelsleden en twee leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus, overlegt met de directeur en geeft advies . De volledige tekst over de samenstelling en de bevoegdheden van de schoolraad is na lezen in het Bijzonder Decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998, art. 7 tot en met 13.

Uiterlijk op 14 februari 2023 stellen geïnteresseerden zich schriftelijk kandidaat bij de voorzitter van het kiesbureau.

Kandidaturen worden ingediend door het ingevulde document KR1 kandidaatstelling schoolraad aangetekend te versturen t.a.v. de voorzitter van het kiesbureau, Keizersplein 19, 9300 Aalst, uiterlijk op dinsdag 14 februari 2023. Van 13 tot 19 maart 2023 zijn er rechtstreekse verkiezingen.  Personen uit de socio-economische en culturele milieus dienen hun kandidatuur voor coöptatie in uiterlijk op 1 maart 2023. Op 1 april 2023 start de nieuwe schoolraad.

De volledige tekst van het kiesreglement kan je hier raadplegen.

>> meer nieuws
De cursus van je leven vind je in hét CVO!
B. Tsiobbel
Gepassioneerde leerkrachten, praktijkgerichte cursussen.
G. Verstraete
Bijleren in een professionele, aangename sfeer én met een persoonlijke aanpak.
P. Maes
Share
Share