Frans

Frans conversatie gevorderden - Effectiveness A+B mondeling

vestiging
dag
tijdstip
van
tot
leerkracht
online inschrijven
Campus De Wereldbrug Oudenaarde
dinsdag
13:30 - 16:40
05/09/2023
04/06/2024
-
Campus Fortstraat Oudenaarde
woensdag
18:15 - 21:25
06/09/2023
05/06/2024
-

Wie dit niveau kiest kan vlot en genuanceerd communiceren. De taalcompetentie van de cursist is gebaseerd op woordenschatbeheersing en kennis van het taalsysteem. Wie deze module volgt wordt enkel geëvalueerd voor spreken en luisteren. Het spreekt vanzelf dat tijdens elke les ook lezen en schrijven aan bod komen , deze ondersteunende vaardigheden bieden immers de gelegenheid om een adequaat gesprek te voeren.

De inhoud van de lessen wordt grotendeels bepaald door de specifieke behoeften van de cursisten. Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan onderwerpen uit de actualiteit en de Franse cultuur die eveneens aansluiten bij de persoonlijke interessesfeer van onze cursisten. Je gaat zelfstandig om met de doeltaal door het uitvoeren van motiverende en realistische taken waarbij je authentieke documenten en bronnen zal moeten consulteren en gebruik maken van internet voor het opzoekwerk.

Onze leslokalen zijn uitgerust met moderne leertechnologieën.

Het CVO staat al jaren garant voor taalopleidingen gekenmerkt door een communicatieve en praktijkgerichte aanpak . Grammatica komt uiteraard aan bod maar wordt steeds beschouwd als een middel om efficiënter te communiceren. Dit veronderstelt dat de docent op de praktische noden van de cursist ingaat.

Tenslotte geven wij onze cursisten de gelegenheid om zich te verrijken in de doeltaal via verschillende buitenschoolse activiteiten , zoals bijvoorbeeld een “soirée cinéma” , culturele stadsbezoeken, quiz …Aantal lestijden
120


» meer info over deze opleiding

Inschrijvingsgeld
€ 180,00
Gedeeltelijke vrijstelling inschrijvingsgeld
€ 36,00
Volledige vrijstelling inschrijvingsgeld
€ 0,00
De prijs van de cursus bestaat uit het inschrijvingsgeld + eigen cursusmateriaal van de leerkracht: €8.

Inschrijven kan vanaf 1 juni 2023

Het certificaat niveau 8 (vantage 1 a/b) behaald hebben.

OF

Via een instaptoets.  Een afspraak maken voor een instaptoets : contacteer ons via info@hetcvo.be

Bijleren in een professionele, aangename sfeer én met een persoonlijke aanpak.
P. Maes
De cursus van je leven vind je in hét CVO!
B. Tsiobbel
Gepassioneerde leerkrachten, praktijkgerichte cursussen.
G. Verstraete
Share
Share