Sanitair installateur

Gastoestellen

De inhoud van deze module omvat het buigen en verbinden van buizen voor petroleumgas- en aardgasleidingen. Hierbij wordt rekening gehouden met de geldende reglementeringen voor binneninstallaties, zowel voor de verbindingen als voor de plaatsingswijze. Ook het plaatsen en aansluiten van gastoestellen op de gasleidingen, evenals het bewerken van deze leidingen en het voorzien van de luchttoevoeropeningen zit inbegrepen.

Na het beëindigen van deze module kan de cursist:

  • eigen werkzaamheden plannen
  • een administratie bijhouden
  • eigen werkzaamheden op de werkvloer organiseren
  • met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn en milieu omgaan
  • onderhoudsvoorschriften naleven
  • leidingen voor gasinstallaties plaatsen
  • huishoudelijke gastoestellen installeren


Aantal lestijden
60


» meer info over deze opleiding

Geen voorkennis vereist voor deze module.

Het ODB nummer is ODB-Y00400-002

Bijleren in een professionele, aangename sfeer én met een persoonlijke aanpak.
P. Maes
De cursus van je leven vind je in hét CVO!
B. Tsiobbel
Gepassioneerde leerkrachten, praktijkgerichte cursussen.
G. Verstraete
Share
Share