Programmeren

gegevens beheren, analyseren, visualiseren en modelleren - Gegevensbeheer en -gegevensbeveiliging

vestiging
dag
tijdstip
van
tot
leerkracht
Campus De Keimolen Kruisem
maandag
18:15 - 21:25
23/01/2023
05/06/2023
Filip De Scheerder

Deze cursus bouwt verder op de kennis opgedaan in de module: data analyse, deel 1. Hier worden verschillende soorten datasets aangeboden waaruit we nuttige informatie proberen te verkrijgen.

Eerst wordt de data in een te gebruiken structuur ondergebracht en terzelfder tijd gecleand, ontbrekende waarden aangevuld ... We kijken ook naar de mogelijkheid om de data te beveiligen.

Vervolgens wordt aan de hand van analyse en visualisatie nagegaan welke informatie in de data kan zitten.

Tenslotte gaan we de data gebruiken om voorspellende modellen (regressie en classificatie) te leren. Om daarna de modellen te evalueren (met behulp van een testset). Dit is een lichte introductie op Artificiële Intelligentie (AI).

Voor deze cursus is een medium kennis van Python vereist aangezien we voor data verwerking, analyse en modelleren gebruik gaan maken van de Python bibliotheken: pandas, sklearn, seaborn ....Aantal lestijden
60


» meer info over deze opleiding

Inschrijvingsgeld
€ 90,00
Gedeeltelijke vrijstelling inschrijvingsgeld
€ 18,00
Volledige vrijstelling inschrijvingsgeld
€ 0,00
Verbruiksgoederen en cursusmateriaal
€ 3,00

Het ODB nummer is ODB-Y00306-006

Gepassioneerde leerkrachten, praktijkgerichte cursussen.
G. Verstraete
Bijleren in een professionele, aangename sfeer én met een persoonlijke aanpak.
P. Maes
De cursus van je leven vind je in hét CVO!
B. Tsiobbel
Share
Share