Nieuwe lesplanningen vanaf donderdag 12 november n.a.v. overschakeling naar fase oranje

Beste cursisten

Gisteren, zondag 25 oktober 2020, heeft Vlaams minister van Onderwijs, Ben Weyts, de beslissing genomen om de herfstvakantie te verlengen tot woensdag 11 november 2020 en de scholen opnieuw te openen op donderdag 12 november 2020. Dat besluit is er gekomen op basis van een nieuw advies dat de virologen gisteren hebben overgemaakt aan de minister. Een verlengde herfstvakantie in het onderwijs zou substantiële virologische voordelen bieden in de strijd tegen het coronavirus. Dat betekent dat de lessen na de herfstvakantie zullen herstarten op donderdag 12 november 2020 (en dus niet op 9 november 2020 zoals eerder aangekondigd).

Halvering van het aantal contactlessen op de leslocaties

Wij hebben intussen voor al onze leslocaties het meest haalbare scenario uitgewerkt om enerzijds tegemoet te komen aan de verplichtingen van de overheid (vermindering aantal cursisten op weekbasis met 50% en ten hoogste 10 cursisten per cursus) en anderzijds om onze cursisten maximaal contactonderwijs op school te kunnen blijven aanbieden. Het gevolg is dat het aantal contactlessen op al onze leslocaties met de helft zal worden verminderd. Weet dat dit een heel moeilijke maar weloverwogen oefening betreft. Het grote verschil met de complete lockdownperiode van maart-juni is dat er in de komende periode effectief nog naar de school kan worden gegaan, weliswaar minder dan gebruikelijk, maar toch. We beseffen dat geen ideale situatie is, noch voor cursisten, noch voor docenten, noch voor de school die voortdurend oplossingen moet zoeken die nooit ten volle of door iedereen zullen worden begrepen of gewaardeerd. Het is voor ons allemaal een ongewild complexe en harde periode. Laten we er allemaal het beste van maken en hopen dat we zo snel mogelijk terug naar fase geel kunnen overgaan. Ik dank jullie nu al voor jullie begrip en medewerking.

Jullie leerkrachten zullen deze week de nodige tijd uittrekken om jullie te informeren over de lesplanning, om de nodige groepsverdelingen met jullie te bespreken en instructies te geven over de aanpak die we vanaf donderdag 12 november 2020 zullen hanteren.

Belangrijk! Ben je risicopatiënt? Consulteer je behandelende arts vooraleer je na de herftstvakantie opnieuw naar de les komt.

Ben je een cursist die tot een risicogroep behoort, dan moet je eerst advies inwinnen bij je behandelende arts om na te gaan of je kan deelnemen aan fysieke lessen in het centrum en/of de stages. Je moet ons geen doktersattest bezorgen, maar door het verder volgen van de lessen tijdens fase oranje gaat het centrum er van uit dat het advies van de behandelende arts effectief werd ingewonnen en dat de toestemming werd verleend om de lessen verder te volgen.

Wie behoort tot de risicogroep?

 • Personen ouder dan 65 jaar (deze groep is in aantal het sterkst vertegenwoordigd bij de personen gehospitaliseerd met ernstige COVID-infectie)
 • Volwassenen met ernstige obesitas
 • Volwassenen met type 2 diabetes gecombineerd met overgewicht en/of hoge bloeddruk en/of hart- en vaataandoeningen en/of nieraandoeningen
 • Volwassenen met ernstige chronische hart- en vaat-, long- of nieraandoeningen
 • Volwassenen met gedaalde immuniteit en/of kanker (onder behandeling)
 • Personen met familieleden die verhoogd risico hebben
  • Ouders en broers/zussen en mensen die onder hetzelfde dak van risicopatiënt leven mogen gaan werken/ naar school gaan, uiteraard met blijvende aandacht voor hygiënische maatregelen (zo weinig mogelijk contacten, contacten op veilige afstand, gebruik van handhygiëne en masker waar nodig).
  • Van zodra iemand van het gezin ziektesymptomen vertoont, moet een arts gecontacteerd worden en moeten de Sciensano isolatierichtijnen gevolgd worden

Voortdurende aandacht voor de gezondheids- en veiligheidsmaatregelen

Ook na de herfstvakantie blijven gekende maatregelen uiteraard en meer dan ooit voor iedereen van kracht:

 • Mondmaskers worden altijd en overal gedragen;
 • Handhygiëne wordt toegepast bij het betreden en het verlaten van het gebouw, voor, tijdens en na de les;
 • Lokalen worden maximaal verlucht en geventileerd;
 • Er wordt gewerkt met vaste plaatsen in de klas;
 • Social distancing wordt maximaal toegepast;
 • Pauzeren gebeurt in de klas of in de open lucht.

 

Ik wens jullie bij deze expliciet te bedanken voor alle inspanningen die jullie hebben geleverd om het schooljaar tot nu toe op een zo “normaal” en zo veilig mogelijke manier te laten verlopen.

Ik dank jullie nu al voor jullie begrip en medewerking de komende weken.

Met vriendelijke groeten

Bart Tsiobbel

Directeur hét CVO pro – cluster Vlaamse Ardennen – Zuid-West-Vlaanderen

 

>> meer nieuws
Bijleren in een professionele, aangename sfeer én met een persoonlijke aanpak.
P. Maes
De cursus van je leven vind je in hét CVO!
B. Tsiobbel
Gepassioneerde leerkrachten, praktijkgerichte cursussen.
G. Verstraete
Share
Share