Beleef- en infomomenten

  • donderdag 15 december 2022 doorlopend van 17:30 - 19:30
  • dinsdag 10 januari 2023 doorlopend van 17:30 - 19:30
  • donderdag 19 januari 2023 doorlopend van 17:30 - 19:30

De infomomenten vinden plaats in onze campus Ninovestraat 169 te Ronse.

Schrijf vrijblijvend in voor de infomomenten: Inschrijven infomoment 

Wat

Verzorgenden helpen gezinnen en/of ouderen die de gewone huishoudelijke en verzorgende taken niet of slechts deels zelf kunnen uitvoeren. Het gaat hier om verzorgende taken, huishoudelijke taken en psychosociale ondersteuning. De opleiding is voornamelijk gericht op de thuiszorg.

In de opleiding Verzorgende ligt de focus op communicatief gedrag, logistieke basisvaardigheden in de zorgsector, EHBO, hef-en tiltechnieken, onderhoud, cliëntgerichte benadering, de context van de zorgvrager, omgaan met dementie, omgaan met psychische zorgvragen, basiszorg, aangepaste voeding, organisatie van huishoudelijke taken, zorg voor leef-en woonklimaat, samenwerking, begeleide intervisie en individuele praktijkbegeleiding.

Je kan een halftijdse of een voltijdse dagopleiding tot verzorgende volgen.

Voor wie

Wij richten ons op mensen met interesse in de zorgsector. De opleiding richt zich op mensen die werkzoekend zijn, tewerkgesteld zijn in een andere sector en zich wensen om te scholen of bij te scholen, mensen met een andere functie binnen een zorgorganisatie (zoals een poetsdienst of logistiek werk), schoolverlaters die hun opleiding niet hebben afgemaakt, mensen die omwille van zorg thuis (kinderen, ouders) of andere persoonlijke omstandigheden niet in het werkveld staan en geleidelijk aan terug willen instappen.

Voor mensen die reeds een vooropleiding in de zorg hebben en zich wensen bij te scholen tot verzorgende wordt er een verkort traject aangeboden.

Waar en wanneer

Ronse, gebouwen van het Internaat Vlaamse Ardennen, Ninovestraat 169, 9600 Ronse.

Starten met de opleiding kan zowel in september als in februari.

Inschrijven voor de opleiding Verzorgende

Online inschrijven voor deze opleiding is niet mogelijk. Om in te schrijven, neem je contact op met de opleidingscoördinator voor een intakegesprek via zorg@hetcvo.be

Documenten

Info

Meer informatie kan je krijgen bij de opleidingscoördinator via zorg@hetcvo.be .

 

Bijleren in een professionele, aangename sfeer én met een persoonlijke aanpak.
P. Maes
Gepassioneerde leerkrachten, praktijkgerichte cursussen.
G. Verstraete
De cursus van je leven vind je in hét CVO!
B. Tsiobbel
Share
Share