UPDATE 17.04: maatregelen Corona (COVID-19) van 20 april tot 3 mei.

Beste cursisten

De Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, heeft op woensdag 15 april de huidige maatregelen in de strijd tegen het coronavirus voorlopig verlengd tot en met zondag 3 mei. Dat is nodig om de viruscurve verder af te vlakken, zodat onze gezondheidssector niet overbelast wordt. Of de maatregelen ook na die datum gehandhaafd blijven of versoepelen, hangt af van hoe de cijfers evolueren.

Over een datum vanaf wanneer de lessen weer in het centrum kunnen doorgaan, en onder welke voorwaarden dat zal gebeuren, heeft de Veiligheidsraad nog geen beslissing kunnen nemen. Het beleidsdomein Onderwijs & Vorming, onderwijsminister Ben Weyts, de onderwijsverstrekkers en vakbonden bereiden die volgende fase zeer grondig voor. Er wordt aangegeven dat de veiligheid, gezondheid en het welbevinden van de cursisten en het onderwijspersoneel daarbij te allen tijde voorop zal staan.

Op donderdag 16 april ontvingen de centra voor volwassenenonderwijs bijkomende richtlijnen vanuit de afdeling Volwassenenonderwijs van de Vlaamse Overheid.

Voor het de centra voor volwassenenonderwijs betekent de verlenging van de maatregelen dat de lessen in het centrum geschorst blijven tot en met zondag 3 mei. Wij kiezen er voor om ook de stages on hold te zetten tot nader order. Tijdens de schorsingsperiode zijn alle cursisten gewettigd afwezig wegens overmacht.

De komende weken blijven we, net zoals de drie weken voorafgaand aan de paasvakantie, noodgedwongen inzetten op lesvervangende initiatieven door gebruik te maken van afstandsonderwijs. Onze docenten doen al het mogelijke om ook na de paasvakantie hun cursisten te bereiken, te instrueren en te begeleiden via allerhande tools zoals Google Meet, Zoom, Smartschool Live, WhatsApp, Loom, e-mail, oefenwebsites, … zodat de leerplandoelstellingen kunnen worden bereikt. Afhankelijk van de situatie na 3 mei en voor zover dit organisatorisch mogelijk is zullen we voor bepaalde opleidingen inhaallessen inplannen. Mochten er nieuwe cursussen, die opstarten na de paasvakantie, toch worden geannuleerd, dan worden de betrokken cursisten hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht.

Intussen blijven onze campussen en secretariaten in Oudenaarde, Avelgem, Harelbeke, Kruisem, Ronse, Spiere-Helkijn en Waregem gesloten. We blijven wel telefonisch bereikbaar via 055 30 94 49 op maandag, dinsdag en donderdag van 13u tot 20u, op woensdag van 16u tot 20u en op vrijdag van 13u tot 16u en voortdurend via info@hetcvo.be.

De directie, de docenten en de medewerkers danken jullie voor het begrip. Tegelijkertijd wensen we jullie veel moed en sterkte in deze uitzonderlijke tijden. Misschien kan dit filmpje, n.a.v. onze recentste virtuele personeelsvergadering, al voor een voorzichtige glimlach zorgen: https://vimeo.com/403800780

Draag zorg voor jullie zelf en voor jullie naasten.

Vriendelijke groeten

Bart Tsiobbel

>> meer nieuws
De cursus van je leven vind je in hét CVO!
B. Tsiobbel
Gepassioneerde leerkrachten, praktijkgerichte cursussen.
G. Verstraete
Bijleren in een professionele, aangename sfeer én met een persoonlijke aanpak.
P. Maes
Share
Share