UPDATE CORONA 28.04.2020 – Fysieke lessen in volwassenenonderwijs herstarten NIET op 18 mei.

Zoals te horen tijdens de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad op vrijdag 25.04.2020, is er nog niets beslist over de herstart van de fysieke lessen of het contactonderwijs in het volwassenenonderwijs. Ook voor de geschorste stages (stages in onze zorgopleidingen zijn wél toegelaten) is er op dit moment nog geen nieuwe beslissing. Bepaalde lessen in het leerplichtonderwijs (m.n. lager en secundair onderwijs) kunnen wel herstarten vanaf maandag 18 mei.

Wanneer de huidige maatregelen voor het volwassenenonderwijs opgeheven worden en onder welke precieze voorwaarden de lessen dan weer in het centrum kunnen doorgaan, is nog niet bekend. Voor het volwassenenonderwijs blijven dus de huidige coronamaatregelen gelden, zowel voor fysieke lessen als stages.

Eén week na de heropstart in het leerplichtonderwijs evalueert het onderwijsveld samen met de GEES (Groep van Experts belast met Exitstrategie) de praktisch-organisatorische werking en de impact op de evolutie van de epidemie. Op grond van deze evaluatie kan worden overgegaan tot de opening van bijkomende instellingen of leerjaren.

In het voorstel van het Vlaamse onderwijsveld is opgenomen dat voor het volwassenenonderwijs, inclusief de basiseducatie (en het hoger en deeltijds kunstonderwijs), zo snel als mogelijk in overleg met de GEES ook beslissingen zullen genomen worden. Wij kijken alvast naar uit naar duidelijkheid.

Wat betekent de handhaving van de schorsing van de fysieke lessen:

  • Onze campussen blijven gesloten. Wij blijven wel telefonisch bereikbaar via 055 30 94 49 op maandag, dinsdag en donderdag van 13u tot 20, op woensdag van 16u tot 20u en op vrijdag van 13u tot 16u. We zijn altijd bereikbaar via info@hetcvo.be;
  • Alle cursisten zijn tijdens deze periode gewettigd afwezig wegens overmacht. Er hoeven geen verklaringen of attesten ingediend te worden;
  • We blijven inzetten op afstandsonderwijs voor al onze opleidingen.
  • Afstandsonderwijs komt steeds in aanmerking voor het Vlaams opleidingsverlof (VOV) en uitzonderlijk ook voor Betaald Educatief Verlof (BEV);
  • Voor zover dit organisatorisch mogelijk is zullen we bij heropening van het centrum inhaallessen inplannen voor de modules die onvoldoende gecompenseerd werden door lesvervangende initiatieven;
  • De overheid heeft bepaald dat de coronacrisis niet kan worden ingeroepen om (een deel van) het inschrijvingsgeld terug te vorderen.
>> meer nieuws
De cursus van je leven vind je in hét CVO!
B. Tsiobbel
Gepassioneerde leerkrachten, praktijkgerichte cursussen.
G. Verstraete
Bijleren in een professionele, aangename sfeer én met een persoonlijke aanpak.
P. Maes
Share
Share