UPDATE CORONA 29.05.2020 – afspraken einde schooljaar

Beste cursist

Op 15 mei liet ik al weten dat de overheid besliste dat er dit schooljaar geen inhaal- of contactlessen meer konden worden gegeven in volgende opleidingen:

  • Aanvullende algemene vorming;
  • Administratie (secretariaatsmedewerker, medisch administratief bediende);
  • Ambachtelijke accessoires;
  • Bedrijfsbeheer;
  • Mode: alle opleidingen (realisaties, maatwerk, ...);
  • NT2 Richtgraad 2, 3 en 4;
  • Huishoudelijke decoratie- en naaitechnieken (bloemschikken, decoratief in de woning);
  • Huishoudelijk koken (basis koken, lekker voor alledag, trendy koken, gastvrij koken, bakken, ...)
  • Informatica- en communicatietechnologie: alle cursussen m.b.t. PC, Tablet, Smartphone, iMac, Office, Photoshop, ……
  • Talen (Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees, Russisch, Spaans, Portugees, Russisch, Arabisch)

Enkel voor de Zorgopleidingen (Logistiek assistent, Verzorgende en Zorgkundige) en voor de opleiding NT2 richtgraad 1 is er nog een beperkt aantal contact- en evaluatiemomenten mogelijk en voorzien, via beperkte groepen of via een-op-een-momenten. De betrokken klasgroepen worden via de docenten en de opleidingscoördinatoren geïnformeerd over de verdere aanpak.

Voor de technische opleidingen was er tot op heden onvoldoende duidelijkheid over een mogelijke gefaseerde heropstart. Die duidelijkheid is er intussen gekomen. Ook voor de technische opleidingen kunnen er in ons centrum tot onze grote spijt geen inhaal- of contactlessen meer worden gegeven. Het betreft volgende opleidingen:

  • AutoCAD;
  • Computeroperator (EHBO 2 voor de PC & Raspberry PI)
  • CV en sanitair;
  • Elektriciteit
  • Fietshersteller
  • Houtbewerking
  • Klussen
  • Koetswerkhersteller
  • Lassen
  • Metselen
  • Netwerktechnicus (basis netwerken)
  • Schilderen en behangen
  • Tegelzetter

Voor bepaalde modules wordt vanaf 8 juni een individueel moment georganiseerd om jouw persoonlijke werkstukken en dergelijke af te halen. Jouw vakleerkracht zal je hiervoor nog eerstdaags contacteren om concreet af te spreken.

Wat met evaluaties? Kan ik mijn studiebewijs nog behalen ondanks de coronacrisis?

Door de corona-pandemie en de maatregelen die de federale overheid heeft genomen om de gevolgen in ons land te beperken zijn er extra centrummaatregelen nodig, zoals met betrekking tot de evaluatie. We streven er naar om al onze cursisten, ondanks de coronacrisis, alle kansen te geven om hun module of opleiding tot een goed einde te brengen.

De certificering op het einde van het schooljaar 2019-2020 zal echter niet meer kunnen verlopen zoals eerder bepaald. Daarom hanteert het centrum voor het einde van het schooljaar 2019-2020 een aangepaste evaluatieprocedure zoals hieronder beschreven en terug te vinden in het aangepaste centrum- en evaluatiereglement (https://hetcvo.be//wp-content/uploads/200528-Centrumreglement-2019-2020-inclusief-addendum-corona-1.pdf )

 • Een cursist is geslaagd als hij slaagt voor alle leerplandoelstellingen/basiscompetenties in het totaal.
 • De beoordeling kan gebeuren op basis van de evaluaties in contactonderwijs én op basis van de opdrachten en evaluaties die via afstandsonderwijs werden gemaakt.
 • Als een cursist door de uitzonderlijke omstandigheden niet heeft kunnen deelnemen aan alle aspecten van het afstandsonderwijs, dan wordt nagegaan in welke mate de cursist effectief heeft deelgenomen en in welke mate de leerkracht kan oordelen of alle leerplandoelstellingen/ competenties werden bereikt. Op basis hiervan neemt de evaluatiecommissie een uiteindelijke beslissing.
 • Als een cursist wel aan alle aspecten van het afstandsonderwijs heeft deelgenomen, maar niet slaagt voor alle leerplandoelstellingen/ competenties, dan kan worden gedelibereerd op basis van een gemotiveerde beslissing van de evaluatiecommissie.
 • De opleidings- en modulespecifieke verwachtingen en afspraken worden door de docent gecommuniceerd aan de betrokken cursisten.

Beperkte heropening van onze secretariaten.

Vanaf dinsdag 2 juni tot en met donderdag 2 juli voorzien we een beperkte fysieke dienstverlening via onze secretariaten. We zullen open zijn op volgende locaties en op volgende tijdstippen:

 • Campus Fortstraat 47 Oudenaarde: maandag en donderdag, telkens van 17u tot 20u (OPGELET: uitsluitend toegang via Fortstraat en NIET via Keizer Karelstraat);
 • Campus Vangrootenbruel 63 Ronse: dinsdag en donderdag, telkens van 17u tot 20u;
 • Campus Kerkhofstraat 51 Avelgem: dinsdag en donderdag, telkens van 17u tot 20u;
 • Campus Arendsstraat 62 Harelbeke: maandag en donderdag, telkens van 17u tot 20u.

We raden iedereen aan om enkel naar onze secretariaten te gaan wanneer het niet anders kan. Wie langskomt dient zich te houden aan de veiligheidsmaatregelen:

 • We ontvangen alleen individuele bezoekers;
 • We laten slechts één persoon tegelijk toe op het secretariaat;
 • De campus wordt strikt betreden en verlaten volgens de signalisatie;
 • Bij het betreden en het verlaten van de campus worden de handen ontsmet; er is ontsmettingsmateriaal beschikbaar;
 • Het dragen van een mondmasker is de hele tijd verplicht;
 • De afstand van 1,5 meter moet te allen tijde worden bewaard;
 • Het ondertekenen van documenten gebeurt via een persoonlijke balpen.

Wij blijven nog steeds telefonisch bereikbaar via 055 30 94 49 op maandag, dinsdag en donderdag van 13u tot 20u, op woensdag van 16u tot 20u en op vrijdag van 13u tot 16u. We zijn altijd bereikbaar via info@hetcvo.be.

Hoe inschrijven voor schooljaar 2020-2021?

Voor de inschrijvingen voor volgend schooljaar zetten we volledig in op online inschrijven. Voor alle modules en opleidingen (met uitzondering van NT2, tweedekansonderwijs en zorg) kan er via de website worden ingeschreven. Er is een beperkte dienstverlening via de secretariaten.

Wat met het betaalde inschrijvingsgeld 2019-2020?

De overheid heeft beslist dat de coronacrisis geen aanleiding geeft tot (gedeeltelijke) terugbetaling van het betaalde inschrijvingsgeld. Deze regelgeving geldt voor alle centra voor volwassenenonderwijs. De centra zijn bovendien geen eigenaar van de betaalde inschrijvingsgelden en storten ze integraal door aan de Vlaamse overheid. Het is trouwens diezelfde overheid die de regels/vrijstellingen/terugbetalingen… m.b.t. de inschrijvingen bepaalt, Vlaanderen breed,  en niet de individuele centra. Wij kunnen hier dus zelf geen persoonlijke initiatieven in nemen. Wij hebben al meermaals aangedrongen om voor de cursisten een compensatie te voorzien, maar krijgen weinig hoopvolle antwoorden op onze vragen. Mocht de overheid toch nog een compensatie voorzien, dan brengen we onze cursisten hiervan uiteraard op de hoogte.

Modules die tijdens de corona-crisis nog niet gestart waren werden geannuleerd.

Wat met mijn behaalde studiebewijs op het eind evan het schooljaar?

Voor de corona-crisis was het gebruikelijk dat we de studiebewijzen uitreikten tijdens een proclamatie. Dit schooljaar zijn dergelijke organisaties helaas niet mogelijk en wordt het uitreiken van de studiebewijzen, in de huidige omstandigheden waarin verplaatsingen van en naar het centrum zo veel mogelijk vermeden worden, moeilijk realiseerbaar. De overheid zal ons hieromtrent in de volgende weken richtlijnen bezorgen. Van zodra we hier nieuws over ontvangen zullen we dit in een volgende update communiceren.

Wat met het Vlaams opleidingsverlof (VOV) of betaald educatief verlof (BEV)?

Ben jij een cursist die gebruik maakte van educatief verlof, dan behoor je tot één van de volgende categorieën:

 • Je valt onder het stelsel van Vlaams opleidingsverlof of VOV (95% van onze cursisten) of
 • Je valt onder het uitdoofscenario van betaald educatief verlof

Voor beide categorieën komen de afstandslessen die wegens de coronamaatregelen zijn ingevoerd in aanmerking bij de bepaling van het aantal uren waarop jij recht hebt.

Van zodra jouw cursus is afgerond voert de docent de eindbeoordeling in. Deze gegevens worden daarna digitaal doorgestuurd naar de officiële instanties.

Voor de cursisten met VOV volstaat deze procedure en moeten er geen extra documenten worden bezorgd aan de werkgever. Ter herinnering: het recht op VOV is altijd gekoppeld aan de verplichting tot deelname aan de eindbeoordeling. Neem je als cursist niet deel, dan is er geen recht op VOV. Hou dus rekening met de instructies die je kreeg van je leerkracht bij de opdrachten voor afstandsonderwijs.

Voor de cursisten die nog uitdovend gebruik maken van betaald educatief verlof wordt na afloop van de lessen nog een document ter beschikking gesteld met het overzicht van de bijgewoonde lessen (contact- en afstandsonderwijs). Wij sturen jou dit document op per post.

 

We danken je voor je begrip en wensen je een goede gezondheid en moed in deze uitzonderlijke tijden.

Vriendelijke groeten

Bart Tsiobbel
directeur

>> meer nieuws
Bijleren in een professionele, aangename sfeer én met een persoonlijke aanpak.
P. Maes
De cursus van je leven vind je in hét CVO!
B. Tsiobbel
Gepassioneerde leerkrachten, praktijkgerichte cursussen.
G. Verstraete
Share
Share