VISIE

Missie

De opdracht van het volwassenenonderwijs is vastgelegd in het decreet betreffende het volwassenenonderwijs van 15.06.2007: “ Het volwassenenonderwijs heeft als doelstelling enerzijds de cursisten de kennis, vaardigheden en attitudes bij te brengen die nodig zijn voor de persoonlijke ontwikkeling, het maatschappelijk functioneren, het verder deelnemen aan onderwijs, het uitoefenen van een beroep of het beheersen van een taal en anderzijds de cursisten in staat te stellen erkende studiebewijzen te behalen.”

Hét CVO De Vlaamse Ardennen voert deze opdracht uit in de geest van het PPGO, het Pedagogisch Project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en op basis van het Algemeen Strategisch Plan van het GO! en onderschrijft de 25 GO! waarden
(zie www.g-o.be).

25waarden

Visie

Hét CVO Vlaamse Ardennen engageert zich er dan ook toe om binnen onze regio dé leeromgeving te zijn die:

  1. zich richt tot alle volwassenen zonder onderscheid van geslacht, afkomst, aard of overtuiging
  2. stimulerend en attractief  is voor alle deelnemers
  3. veiligheid in al zijn aspecten voorop stelt
  4. iedere cursist de mogelijkheid biedt het beste uit zichzelf te halen
  5. de cursist kans biedt om de huidige of toekomstige loopbaan te versterken, de persoonlijke ontwikkeling te verhogen en de maatschappelijke integratie te bevorderen
  6. rekening houdt met de verschillen en de reële leerbehoeften van elke cursist
  7. attractieve vormen van leren ontwikkelt, waarin de cursist zelf een actieve rol speelt en waarin theorie en praktijk zoveel mogelijk zijn geïntegreerd
  8. sterk gericht is op verwerving van competenties, zowel vakinhoudelijke en leercompetenties als sociale en communicatieve competenties
  9. werk maakt van de begeleiding van de cursisten
  10. kwaliteit nastreeft in alle activiteiten
De cursus van je leven vind je in hét CVO!
B. Tsiobbel
Bijleren in een professionele, aangename sfeer én met een persoonlijke aanpak.
P. Maes
Gepassioneerde leerkrachten, praktijkgerichte cursussen.
G. Verstraete
Share
Share